Θέση προγραμματιστή για την εταιρεία ALECTRIS HELLAS IKE - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Θέση προγραμματιστή για την εταιρεία ALECTRIS HELLAS IKE

ΒΙΠΕΘ Σίνδου, ΤΚ 57022:

Στοιχεία υπευθύνου (για τη συγκεκριμένη θέση)

1. Επίθετο:  Papaeconomou
2. Όνομα: Vassilis
3. Τηλέφωνο:2311998650
4. Fax: 2311998651
5.Ε-mail:v.papaeconomou@alectris.com
4. Αριθμός θέσεων προς κάλυψη: 1
5.Διάρκεια απασχόλησης: Αορίστου
6. Ισχύ αγγελίας: Η αγγελία ισχύει ως 3 μήνες

Job Description
This solar industry job opening is for a Mid-Senior level Software Engineer, to be based in the Alectris Cyprus office. It relates to the company’s award winning solar operations, maintenance and asset management software platform, ACTIS, the world’s first solar ERP.

Duties
Be part of Alectris team for the development of Alectris' ACTIS solar ERP platform;
Coordinating with other software engineers and project managers to deliver customer requests;
Analyzing the functional requirements of customers and draft detailed specification documents;
Assisting Business Development Managers in preparing offers for clients;
Qualifications/Skills
• experience in software engineering using C#.net, Javascript, jQuery, Html, CSS
• Significant Experience in developing Windows Services, Web Api and WCF web services using c#.net.
• Very good knowledge of Relational DBs, advanced knowledge of Microsoft SQL Server (Querying, Indexing, Performance Tuning, Maintain)
• Significant experience in developing using BI tools like Power BI, QlikView, SAS BI or any other.
• Experience in administrating IIS web server and deployed web sites (application pools, certificates, bindings etc)
• Capable of undertaking all stages of a project. From analysis and cost estimation to development, deployment, debugging, monitoring and optimizing.
• Speaking Italian will be very appreciated
• Fluent in professional and technical English

Desired Skills (in significance order)
• Speaking Italian will be very appreciated
• Experience using Logi Info BI tool will be a big plus.
• Experience in implementing integrations between multiple systems using API’s, CSV files and FTP or SQL Databases will be a big plus.
• Experience in customizing and extending Microsoft Dynamics CRM (c# CRM SDK, Plugins, Javascript) will be a big plus.
• University Degree in Computer Science / Software Engineering
• Experience in deploying and maintaining Microsoft Sharepoint would be a plus.


You are:
·       Open-minded and willing to learn and train others;
·       Comfortable in a multicultural environment;
·       Target oriented with strong analytical approach;
·       Autonomous with marked problem-solving quality

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad