20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
1 ΔΕ Υδραυλικών
17 ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας


Καταληκτική ημερομηνία: 27/7/2018Τηλέφωνο: 2813 409000


Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad