Θέση εργασίας στην ELBISCO - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Θέση εργασίας στην ELBISCO


Η ELBISCO, ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς στο χώρο των τροφίμων με τις γνωστές μάρκες Elite, Allatini, Kris Kris  και διακεκριμένος με το αργυρό μετάλλιο από τον οργανισμό του  Investors in People, ζητά να προσλάβει: 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιοχή: Πικέρμι Αττικής

Περιγραφή  Θέσης:

O συντονισμός των γραμμών παραγωγής κατά τη διάρκεια της βάρδιας του με σκοπό την επίτευξη της ελαχιστοποίησης του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας, την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της μέριμνας για την ασφάλεια και αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της βάρδιας.

Καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

Σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο  του  και το τμήμα προγραμματισμού, προγραμματίζει την κάλυψη των θέσεων εργασίας βάσει του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες – ασθένειες, άδειες και τα ρεπό του προσωπικού της βάρδιάς του.
Διαχειρίζεται καθημερινά το προσωπικό της βάρδιάς του, συντονίζοντας την κατανομή των κατάλληλων ατόμων στις θέσεις εργασίας με βάση τις ανάγκες του προγράμματος καθώς και τις άδειες εξόδου, τις άδειες, τα ρεπό, τις  αλλαγές θέσεων εργασίας


Προχωρά σε έκτακτες αλλαγές του προγράμματος κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του και το τμήμα προγραμματισμού
Παρακολουθεί καθημερινά την τήρηση της διαδικασίας παραγωγής (εκτέλεση συνταγών, τήρηση προγράμματος, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας και τις παραμέτρους παραγωγής)
Σε συνεννόηση με τον Ποιοτικό Έλεγχο, δεσμεύει παρτίδες της παραγωγής που δεν πληρούν τα κριτήρια ποιότητας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Τμηματάρχη και του Προϊσταμένου Παραγωγής
Ελέγχει την ομαλή λειτουργία της γραμμής, συντήρηση α’ βαθμού και αναφέρει τυχόν προβλήματα βλαβών στον Προϊστάμενο  του και το Τμήμα Συντήρησης
Καταγράφει και αναφέρει τυχόν προβλήματα παραγωγής σε καθημερινή βάση
Δρα ως εκπαιδευτής και καθοδηγητής των εργαζομένων στις γραμμές παραγωγής (ιδιαίτερα των νέων εργαζομένων)
Φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου παραγωγής καθώς και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων

Απαραίτητα προσόντα και ιδιότητες:

Πτυχίο Ανώτερης / Ανώτατης σχολής Μηχανικού/ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Χημείας
Εκπαίδευση στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων
3-4 χρόνια προϋπηρεσία σε γραμμές παραγωγής ως υπεύθυνος βάρδιας ιδεατά σε βιομηχανία τροφίμων, στον ποιοτικό έλεγχο ή /και στην έρευνα και ανάπτυξη, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Άριστη  γνώση αγγλικών
Άριστες γνώσεις Η/Υ
Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.
Ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα και ικανότητα πειθούς
Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
Η εταιρία προσφέρει

Αναταγωνιστικές αποδοχές.
Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.


Πηγή: e-dimosio.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad