Κοινωφελής Εργασία: Όλες οι θέσεις & οι ειδικότητες στο νομό Θεσσαλονίκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Κοινωφελής Εργασία: Όλες οι θέσεις & οι ειδικότητες στο νομό ΘεσσαλονίκηςΟι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματ, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ23
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ40
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΗΘΟΠΟΙΟΙ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΨΥΚΤΙΚΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΟΥΣΙΚΩΝ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ2
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ47
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ14
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΕΠΙΣΤΑΤΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ10
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΠΛΥΝΤΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ31
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ4
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ15
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ8
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ4
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ4
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ5
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ4
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ5
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ5
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ6
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ4
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ2
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΧΗΜΙΚΩΝ1
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ5
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ89
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΕΠΙΣΤΑΤΩΝ24
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ20
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΒΟΗΘΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ17
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ19
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ8
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ10
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ5
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ12
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ4
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ8
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ4
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ15
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ4
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ5
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ4
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ3
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ2
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ15
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ18
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ25
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ10
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ6
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ2
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ3
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ7
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ6
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1


aftodioikisi.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad