60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δίου-Ολύμπου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δίου-ΟλύμπουΟ Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, και συγκεκριμένα:

10 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB-Φορτωτής)
4 ΥΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Βοηθών Ηλεκτρολόγων)
45 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε έξι (6) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 07-06-2018 μέχρι 12-06-2018.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350123, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Βασικό τίτλο σπουδών
Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.

Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

πηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad