41 Θέσεις Εργασίας σε Τεχνική Εταιρεία - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

41 Θέσεις Εργασίας σε Τεχνική Εταιρεία

Από Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητούνται:

Πολιτικοί Μηχανικοί (7 άτομα) ΚΩΔ'' ΠΜ/ΠΕ''
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (2 άτομα) ΚΩΔ ''ΗΜ/ΠΕ''
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ( 2 άτομα) ΚΩΔ ''ΜΜ/ΠΕ''
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Χημικοί Μηχανικοί ( 2 άτομα) ΚΩΔ ''ΧΜ/ΠΕ
Πτυχίο Χημικού Μηχανικού Π.Ε
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ( 1 άτομο) ΚΩΔ ''ΜΜΕΤ/ΠΕ
Πτυχίο Μεταλλειολόγου Μηχανικού Π.Ε
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό


Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε.( 3 άτομα) ΚΩΔ ''ΠΜ/ΤΕ''
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Word,Excel κλπ.) επιπέδου ECDL ή αντίστοιχου
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Βιολόγος ή Βιοχημικός (2 άτομα) ΚΩΔ ''ΒΙΟ'''
Πτυχίο Βιολόγου ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Word,Excel κλπ.) επιπέδου ECDL ή αντίστοιχου
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Τεχνολόγοι Τροφίμων ή Τεχνολόγοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ή Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστήριων ( 2 ΆΤΟΜΑ) ΚΩΔ ''ΤΕΧΝΟ''
Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Τροφίμων ή Πτυχίο ΤΕΙ τεχνολόγου Μηχανικού Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ή Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ επιπέδου ECDL ή αντίστοιχου
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower ή ισοδύναμου.
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Εργοδηγοί ( 2 άτομα) ΚΩΔ ''ΕΡΓΟ''
Απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών ( ΙΕΚ , ΕΠΑΛ , ΤΕΣ , ΤΕΛ , ΤΕΕ Α' και Β' κύκλου, Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006)
απαραίτητη η προσκόμιση του πτυχίου μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Ηλεκτρολόγοι Δ.Ε ( 4 άτομα) ΚΩΔ ''ΗΛΕΚ''
Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας
απαραίτητη η προσκόμιση της άδειας μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( 7 άτομα) ΚΩΔ ''ΔΕ''
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Word,Excel κλπ.) επιπέδου ECDL ή αντίστοιχου
Υδραυλικοί Δ.Ε ( 3 άτομα) ΚΩΔ ''ΥΔΡΑ''
Από άδεια Τεχνίτη Α Τάξης 1ης Ειδικότητας και άνω
απαραίτητη η προσκόμιση της άδειας μαζί με το βιογραφικό, αλλιώς δεν θα γίνει δεκτό

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( 4 άτομα) ΚΩΔ ''ΥΕ''
Απολυτήριο Γυμνασίου
Οι εδνιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους (μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς) στο email: tetragonobiografiko@gmail.com (link sends e-mail).
Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία θέση εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad