Προσλήψη 2 Μηχανικών στην ΑΗΣ Μελίτη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Προσλήψη 2 Μηχανικών στην ΑΗΣ Μελίτη

ΔΕΗ: 32 προσλήψεις στην ΑΗΣ Μελίτη (Φλώρινα)

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Μηχανικοί Βάρδιας)  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο Νομό Φλώρινας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘ /ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, Τ.Θ 1, Τ.Κ. 53071 - Μελίτη Φλώρινας, υπόψη κ. Κούσια Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2385039083). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τρίτη 12/06/2018 έως και την Πέμπτη 21/06/2018 στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μελίτης (Διοικητήριο 1ος όροφος, γραφείο 10) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad