10 άτομα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

10 άτομα στην Αρχή Ηλεκτρισμού ΚύπρουΓίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, στα Κεντρικά Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.

Απαραίτητα προσόντα:
- Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
- Επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) θεωρείται πλεονέκτημα
- Υπευθυνότητα, ευγένεια, εχεμύθεια και ευθυκρισία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201612, 22201648, ή 22201611
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad