Διαγωνισμός Φωτογραφίας | Nikon Small World Contest - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Διαγωνισμός Φωτογραφίας | Nikon Small World Contest

Αποτέλεσμα εικόνας για Nikon

The Nikon International Small World Competition first began in 1975 as a means to recognize and applaud the efforts of those involved with photography through the light microscope. Since then, Small World has become a leading showcase for photomicrographers from the widest array of scientific disciplines.


A photomicrograph is a technical document that can be of great significance to science or industry. But a good photomicrograph is also an image whose structure, color, composition, and content is an object of beauty, open to several levels of comprehension and appreciation.

The Nikon Small World Competition is open to anyone with an interest in photography through the microscope. Truly international in scope, entries have been received from the United States, Canada, Europe, Australia, Latin America, Asia, and Africa. Winners have included both professionals and hobbyists.

The subject matter is unrestricted and any type of light microscopy technique is acceptable, including phase contrast, polarized light, fluorescence, interference contrast, darkfield, confocal, deconvolution, and mixed techniques. Entries submitted to Nikon are then judged by an independent panel of experts who are recognized authorities in the area of photomicrography and photography. These entries are judged on the basis of originality, informational content, technical proficiency and visual impact.

Each year, the top 20 prize-winners are exhibited at numerous museums and science centers throughout the United States and Canada. Many winning images are also featured on the covers of prestigious scientific and industrial journals.

Deadline for entries is April 30, 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad