Πρακτική άσκηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Πρακτική άσκηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΗ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  δίνει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε φοιτήτριες/φοιτητές τελευταίων ετών και πρόσφατους απόφοιτους που ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της.

Η άσκηση διαρκεί από 3 μήνες έως 1 έτος και είναι μη αμειβόμενη. Μετά το τέλος του χρόνου άσκησης, χορηγείται σχετική βεβαίωση και συστατική επιστολή.


Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση», επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad