Δωρεάν σεμινάριο ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Δωρεάν σεμινάριο ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων

Αποτέλεσμα εικόνας για σεμιναρια

Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός απαιτεί την χρήση υπολογιστικών εργαλείων δυναμικής ανάλυσης και προσομοίωσης, με στόχο τη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου δόμησης και τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κελύφους τόσο ποιοτικά (θερμική και οπτική άνεση) όσο και ποσοτικά (εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό).

Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος SketchUp καθώς και στο πρόγραμμα προσομοίωσης EnergyPlus ώστε να βλέπουν τα αποτελέσματα των επιλογών σχεδιασμού κτιρίων στο ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν σε φοιτητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας και οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων.Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια από τις 10.00 έως τις 15:00.

10.00-12.15 Σχεδιασμός στο Sketchup

12.45-15.00 Προσομοίωση στο EnergyPlus

Λόγω της άσκησης στη vησίδα Η/Υ, οι θέσεις είναι περιορισμένες και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προεγγραφή.

Μετά την προεγγραφή οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαίωση της εγγραφής τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Μαρτινόπουλος

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις του MSc in Energy Building Design της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας

Πηγή: edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad