Νέες προσλήψεις σε δήμους με απόφαση Σκουρλέτη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Νέες προσλήψεις σε δήμους με απόφαση Σκουρλέτη

Σε 302 προσλήψεις συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρούν δήμοι της χώρας
Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ (2.832.156€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.


Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

Έτσι το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη τριακοσίων δύο (302) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

npdwr


Πηγή:dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad