Νοσηλευτής στο "Χαμόγελο του παιδιού" - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Νοσηλευτής στο "Χαμόγελο του παιδιού"Ζητείται Νοσηλευτής από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για εργασία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμβαση Εργασίας: Σύμβαση Εξαρτημένης 8 μηνης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος “Direct and Holistic Medical and Psychosocial Intervention for Refugee and Migrant Children in Danger in Greece” με αρ. συμβολαίου ECHO/-EU/BUD/2018/011007 με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGECHO).

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας:Κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με προβλήματα υγείας
Επισκέψεις κατ’ οίκον και συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο
Έλεγχος βιβλιαρίων υγείας
Τήρηση Αρχείων
Διασύνδεση με Νοσοκομεία

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΤΕ ή ΠΕ)
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα:

Προϋπηρεσία σε παιδιατρικά τμήματα
Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες
Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας
Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων
Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 18/05/2018 και ώρα 17:00 δηλώνοντας τον κωδικό 324, τον τίτλο της θέσης και την περιοχή εργασίας.Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr 

Θα ακολουθήσει άμεση αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει των απαραιτήτων προσόντων και προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων υποψηφίων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad