Θέση Φροντιστή πλήρους απασχόλησης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Θέση Φροντιστή πλήρους απασχόλησης

c5745e063c687d59de9ede2d833da358_XL.jpg


Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στα Ιωάννινα στα πλαίσια του προγράμματος ‘’ERACUMIC’’, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ).

Περιγραφή Θέσης:

Στην ευθύνη των επιμελητών είναι η 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων.

Φροντίζουν την σωματική υγιεινή των παιδιών. Επιμελούνται τον ρουχισμό των παιδιών (διανομή, ανάγκες, καθαριότητα). Παρακολουθούν την καλή υγεία των παιδιών και ενημερώνουν τα πρόσωπα αναφοράς των παιδιών ή μεριμνούν για τη συνοδεία σε ιατρούς, νοσοκομείο σε συνεργασία.

Ενημερώνονται καθημερινά από το βιβλίο συμβάντων και συμπληρώνουν σε αυτό τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας

Αναλαμβάνουν την προετοιμασία βραδινού ύπνου και φύλαξη/ επιστασία κατά τις βραδινές ώρες.

Αναλαμβάνουν δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό ή μόνοι τους. Υποστηρίζουν το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζουν εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.


Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού, σχεδιάζουν, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

Συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή, όπως το Ημερολόγιο Βάρδιας, τα παρουσιολόγια, τις φόρμες παραλαβής, τη Μηνιαία απολογιστική αναφορά έργου, όπως παράλληλα συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων σε σχέση με το έργο του με τους ωφελούμενους: τις ιατρικές επισκέψεις και οι τις εξετάσεις των παιδιών, τη συμμετοχή σε ομάδες κλπ.

Συνεισφέρουν στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.

Φροντίζουν για τις προσαρμογές που χρειάζονται όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες ή το απαιτούν οι συνθήκες.

Φροντίζουν για τις συνθήκες υποδοχής νέων παιδιών

Αναφέρονται στην Γενική συντονίστρια δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και τη Γενική Συντονίστρια.

Δεσμεύονται να λειτουργούν στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας και να απευθύνονται στην ομάδα για θέματα που ξεπερνούν τα όρια του ρόλου τους και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων συναδέλφων τους.

Ένας ή περισσότεροι από τους φροντιστές του ξενώνα δύνανται να εκτελούν πρόσθετα χρέη οδηγού, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα.

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
Γνώση Χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:
Εθελοντική εργασία
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία
Άδεια οδήγησης ΙΧ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Θέση: 1

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως την Τετάρτη 9/5/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com, με θέμα: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad