78 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

78 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής ΜακεδονίαςΟ Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

9 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
5 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών (με εμπειρία)
3 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2 ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΤΕ Πληροφορικής
1 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
6 ΔΕ Διοικητικού
4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα - φορτωτή)
1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
1 ΔΕ Παρασκευαστών
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Ηλεκτροτεχνιτών) Αυτοκινήτων
3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
3 ΔΕ Ζυγιστών
7 ΔΕ Οδηγών Γ' Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
4 ΔΕ Οδηγών Γ'+Ε' Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Οδηγών Γ'+Δ' Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
11 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
6 ΥΕ Εργατών/τριών

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τηλέφωνο: 
2310 508800


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad