34 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Πετρούπολης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

34 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο ΠετρούποληςΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ και την υπ΄ αριθμ. 180021/6713/13/3/2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν.2738/99 και την παρ.4 άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) και την παρ.22 άρθρο 12 του Ν.4071/2012, με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ), οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού τριαντατεσσάρων (34) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικά διαστήματα:


13 Γυμναστών (αθλητικό camp)
1 Ψυχολόγοι (αθλητικό camp)
4 Γυμναστών (καλοκαιρινοί παιδότοποι) 
3 Θεατρολόγων
7 Εκπαιδευτικών
3 Εικαστικών
3 Μουσικοί
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πετρούπολης (Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης τηλ: 210-5066955) στην/στον αρμόδια/ο για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη ή κ. Ζηνέλλη Γεώργιο, καθημερινά από 12:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα πέντε (7) ημερών, από Τρίτη 29/05/2018 έως και Τετάρτη 06/06/2018.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad