161 άτομα στη ΔΕΗ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

161 άτομα στη ΔΕΗΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν εξήντα ενός (161) ατόμων για την Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

1 ΠΕ Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών
14 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Ηλεκτροτεχνιτών
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τεχνιτών Αυτοματισμών & Οργάνων

26 ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων
24 ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων - Χειριστών Κυρίων Μηχανημάτων
22 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Μηχανοτεχνιτών
7 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τεχνιτών Οχημάτων
3 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τεχνιτών Ψυκτικών
1 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τεχνιτών Φανοποιών
1 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τορναδόρων
2 ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων - Τεχνιτών Οικοδόμων
2 ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων - Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών
1 ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων - Τεχνιτών Υδραυλικών
2 ΔΕ Τεχνικών Λοιπών Ειδικοτήτων - Χορηγητών Καυσίμων
1 ΔΕ Εργοδηγών Δικτύων (εναερίων & υπογείων)
10 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (προωθητών - φορτωτών)
4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καθολικών εκσκαφέων)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ανυψωτικών περονοφόρων)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γερανοπροωθητών)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γερανοφόρων)
5 ΔΕ Βοηθών Χειριστών Κυρίων Μηχανημάτων
19 ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
5 ΔΕ Φυλάκων
1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 
27910 25045 εσωτ. 33034 & 33020
Πηγή: career.duth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad