Προσλήψεις σε 10 ΟΤΑ της χώρας με οκτάμηνα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Προσλήψεις σε 10 ΟΤΑ της χώρας με οκτάμηναΣε προσλήψεις για 51 συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές θα προχωρήσουν 10 δήμοι της χώρας
Ειδικότερα εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών και έχουν σταλεί στο ΑΣΕΠ για έγκριση προσλήψεις για σύναψη πενήντα μίας (51) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε ΟΤΑ για τη στελέχωση υπηρεσιών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.


Οι προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες των ΟΤΑ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για τη στελέχωση υπηρεσιών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

DIMRE
Πηγή:dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad