Παιδαγωγός στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Παιδαγωγός στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος


Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση

Ειδικού Παιδαγωγού για τη στελέχωση του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικής αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), Α.Ε.Ι. ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.), Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή
Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 10 Απριλίου 2018  με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΠΧ Πλαγιαρίου» στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.grπηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad