Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός στην ISD S.A. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός στην ISD S.A.Η ISD S.A. Λύσεις Ολοκληρωμένων Συστημάτων Α.Ε. ζητάει: Ηλεκτρολόγο-Ηλεκτρονικό Μηχανικό με εμπειρία στο VHDL / Verilog based digital circuit design. Επιθυμητή η εμπειρία στα:ASIC design, FPGA-based design,Digital Signal Processing. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.Ε-mail: hr@isd.gr, τηλ: 210 6895115
Πηγή: https://portal.tee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad