Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Καρύστου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Καρύστου


Ο Δήμος Καρύστου αποφάσισε να προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και για την αρδευτική περίοδο του έτους 2018 βάσει των διατάξεων του άρθ. 58 (παρ. 5) του Ν.3966/2011 και του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 ως εξής:


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, και να μην έχουν καταδικαστεί
σε ποινή που συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου
υπαλλήλου εφ΄ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα
από την 3ην Απριλίου 2018 μέχρι και την 12ην Απριλίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από α) ακριβές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής
ταυτότητας του αιτούντα, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) από υπεύθυνη

δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι συντρέχουν τα προσόντα και οι
προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως υδρονομικού οργάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφεία του
Δήμου Καρύστου και στο τηλέφωνο 2224350001.Πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad