Υπάλληλος στο Χαμόγελο του παιδιού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Υπάλληλος στο Χαμόγελο του παιδιού


Ζητείται Υπάλληλος για Διαχείριση Έργου από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την Αθήνα

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας:
Διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων και πιο συγκεκριμένα: Παρακολούθηση και Υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (συντονισμός και οργάνωση δράσεων, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές, σύνταξη ενδιάμεσεων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων)
Σύμβαση Εργασίας: Σύμβαση Εξαρτημένης 8 μηνης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ?Direct and Holistic Medical and Psychosocial Intervention for Refugee and Migrant Children in Danger in Greece? με αρ. συμβολαίου ECHO/-EU/BUD/2018/011007 με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO).Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής ? Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση, παρακολούθηση, και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως DG ECHO, DAPHNE/REC, Erasmus+, FP7/Horizon 2020, INTERREG, ΕΟΧ
  • Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Αριστη γνώση Η/Υ


Επιθυμητά Προσόντα:
Αποδεδειγμένη ενασχόληση και εμπειρία με θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του Συλλόγου (π.χ. πρόσφυγες/μετανάστες, εκμετάλλευση παιδιών, κακοποίηση ? παραμέληση παιδιών, εξαφανίσεις παιδιών, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού, ενδοοικογενειακή βία, trafficking
Προηγούμενη εθελοντική εργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες.
Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια.
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας.
Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων
Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες

Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 20/04/2018 και ώρα 17:00 δηλώνοντας τον κωδικό ,τον τίτλο της θέσης και την περιοχή εργασίας. 

Επίσης στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσης παρακαλώ όπως αναφερθεί.

Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr, κωδ. 327
πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad