Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δ. Ρήγα Φεραίου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δ. Ρήγα Φεραίου

Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για τον μήνα Απρίλιο 2018, κλάδου ΥΕ, συνολικά μέχρι δεκατρία (13) άτομα, για την απασχόλησή τους σε πρόσκαιρες, εποχικές και κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα:

13 ΥΕ Εργατών πρασίνου

Η πρόσληψη θα γίνει μετά από απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΦΗΣ
1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.
2. - Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), κατά τα άρθρα 8, 9 και 10 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/97.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα .
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ/νση: Πεζ. Ρήγα Φεραίου 66- Τ.Κ. 37500 Βελεστίνο Ν. Μαγνησίας, τηλ: 2425350222) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπομπότη Κωνσταντινιά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή και τα δικαιολογητικά τους από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Βελεστίνου), έως και τη Δευτέρα 23/4/2018 και ώρα 9:30 π.μ.Πηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad