Προγραμματιστής - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΠρογραμματιστήςΖητείται προγραμματιστής/στρια από το Betpractice.com

Περιγραφή της θέσης:
-Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων.
-Προγραμματισμός με κορμό τη γλώσσα C# ή php
-Συντήρηση και βελτίωση κώδικα.
-Σχεδιασμός νέων λειτουργιών στα υπάρχοντα προγράμματα.
-Περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows

Απαιτούμενα Προσόντα:
-Γνώση και εμπειρία προγραμματισμού σε c#(.NET Aspx), SQL, Web Services
-Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων.
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
-Γνώσεις προγραμματισμού σε php, JavaScript., c/c++, Java, AngularJs,
-Εμπειρία σε προγραμματισμό με βιβλιοθήκες όπως, JQuery, Bootstrap
-Εμπειρία σε τεχνικές debugging, performance optimization και SQL Tuning.
-Γνώση και εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
-Θεωρητική κατάρτιση στο πεδίο του προγραμματισμού.
-Γνώσεις μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.
-Γνώσεις αλγορίθμων βελτιστοποίησης.
-Γνώση και εμπειρία Multi-threading προγραμματισμού.

Προσφέρονται:
-Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
-Συνεχόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο.
-Συνθήκες ομαδικής και δημιουργικής εργασίας σε τμήμα έμπειρων προγραμματιστών.


Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: hr@betpractice.ne
Πηγή: xe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad