Ανοιχτές θέσεις στο Δημόσιο – Όλες οι προκηρύξεις που «τρέχουν» - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Ανοιχτές θέσεις στο Δημόσιο – Όλες οι προκηρύξεις που «τρέχουν»

Δεκάδες προκηρύξεις για προσλήψεις σε δήμους, Πανεπιστήμια αλλά και γενικότερα δημόσιους οργανισμούς «τρέχουν» αυτή την περίοδο.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν δουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αιτήσεις στους σχετικούς συνδέσμους.
Πίνακας περιεχομένων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
Πρόσληψη 4 ατόμων ..............................................................................................................3
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου .......................................................6
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων....................................................................9
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 9 ατόμων .........................................................................10
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Πρόσληψη 1 ατόμου ..........................14
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου .........................................................................16
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Πρόσληψη 1 ατόμου ............................................................17
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών
Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης:
Πρόσληψη 1 ατόμου ............................................................................................................18
Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη 10 ατόμων .................................................................................18
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού» Δ. Αμυνταίου: Πρόσληψη 4
ατόμων ................................................................................................................................19
Ν.Π.Ι.Δ. «Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-
Λαγκαδά»: Πρόσληψη 124 ατόμων ......................................................................................20
«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» Α.Ε.: Πρόσληψη 46 ατόμων .........................................22
«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» Α.Ε.: Πρόσληψη 230 ατόμων .......................................24
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου ....................................25
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών: Πρόσληψη 2 ατόμων......................................26
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων ................................26
Δήμος Αλίμου: Πρόσληψη 75 ατόμων...................................................................................27
Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων ...........................................................................28
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας: Πρόσληψη 3 ατόμων.......................30
Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων ...........................................................................30
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων: Πρόσληψη 1 ατόμου ...........................................................................32
Δήμος Κηφισιάς: Πρόσληψη 33 ατόμων ...............................................................................34
Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 5 ατόμων...........................................................................35
Δήμος Παλαμά: Πρόσληψη 29 ατόμων .................................................................................35
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς: Πρόσληψη 2 ατόμων.......................................................37
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δ. Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 2 ατόμων.....38
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας» Δ. Περιστερίου:
Πρόσληψη 8 ατόμων ............................................................................................................39
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: Πρόσληψη 200 ατόμων.............................................40
Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού.............................................41
Δήμος Στυλίδας: Πρόσληψη 14 ατόμων ................................................................................42
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’»: Πρόσληψη 26
ατόμων ................................................................................................................................44
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας & λοιπών Δήμων: Πρόσληψη 4 ατόμων..........................44
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών
Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης:
Πρόσληψη 1 ατόμου ............................................................................................................45
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Πρόσληψη προσωπικού (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) ....................46
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στην Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) .................50
Κοινοπραξία Shift2 Rail (S2R JU): Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ).....................................51

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία θέση εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad