12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου


Ο Δήμαρχος Αγίου Νικόλαου ανακοινωνει την πρόσληψη δύο (2) οδηγών ΔΕ απορ/ρων αυτοκινήτων και δέκα (10) εργατών ΥΕ καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες τη υπηρεσίας καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (για οδηγούς)
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν εάν έχουν εργαστεί από 1-1-2018 στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ και σε ποιο φορέα.


Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας) εάν υπάρχει.
Σχετικά με τις αιτήσεις των οδηγών εφόσον δεν υπάρχει ο κύριος τίτλος σπουδών απαιτείται σχετική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών και απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότηταςΠηγή:e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad