Θέση Παιδαγωγού στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Θέση Παιδαγωγού στα Παιδικά Χωριά SOS ΕλλάδοςΠαιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για τη Στέγη Νέων Αθηνών

Προϋποθέσεις:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. κοινωνικών / ανθρωπιστικών σπουδών (ψυχολογίας, παιδαγωγικών, κοινωνικής εργασίας, ψυχιατρικοί νοσηλευτές) — σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης (επιθυμητό)
2ετής προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιού και οικογένειας
Ηλικία 28 έως 35 ετών
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, δυνατότητα να λειτουργήσει ως πρόσωπο αναφοράς σε εφήβους που προστατεύονται στις δομές των Παιδικών Χωριών SOS
Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων
Εμπειρία συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, internet)
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr εως την Παρασκευή 2 Μαρτίου και ώρα 12:00 μ.μ. με την υποχρεωτική αναγραφή «ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ».Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν
τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad