Πως υπολογίζονται τα μόρια στην προκήρυξη για τους Δήμους - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Πως υπολογίζονται τα μόρια στην προκήρυξη για τους Δήμους


Πλήρη χρηστικό «οδηγό» για να υπολογίσει ο κάθε υποψήφιος, που θα συμμετάσχει στην προκήρυξη των 8.166 μονίμων υπαλλήλων, παρέχει το workenter.

Απλοποιούμε τους σύνθετους πίνακες του ΑΣΕΠ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υπολογίσουν με ευκολία τα μόριά τους, σύμφωνα με τα παραδείγματα που παραθέτουμε.

Σημειώστε τα κρίσιμα σημεία:

Εντοπιότητα – Ισχύει για δήμους ή νησιά που αναγράφονται στο παράρτημα της προκήρυξης. Ισχύει, επίσης, και για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Όσοι επιλέξουν εντοπιότητα και ταυτόχρονα δηλώσουν ότι θα παραμείνουν για μια δεκαετία στη θέση αυτή χωρίς μετάθεση ή μετάταξη προηγούνται των άλλων υποψηφίων, ακόμη κι έχουν λιγότερα μόρια.
Η ειδική εμπειρία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στου ΟΤΑ (συμβασιούχοι). Μπορούν να κάνουν χρήση για εμπειρία έως 24 μήνες, πριμοδοτούμενοι με 17 μόρια ανά μήνα, δηλαδή να κερδίσουν το μέγιστο 408 μόρια (24Χ17). Η προκήρυξη, όμως, τους δίνει το δικαίωμα να συμπληρώσουν τους 84 μήνες εμπειρίας με την απλή που πριμοδοτείται 7 μόρια ανά μήνα. Παράδειγμα: Αν ένας συμβασιούχος έχει 24 μήνες ειδικής εμπειρία και 20 μήνες απλής εμπειρίας, τότε τα συνολικά μόριά του είναι: 548 (408 [ειδική εμπειρία] + 140 [απλή εμπειρία]).


Ο χρόνος ανεργίας λαμβάνεται υπόψη μόνο για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αποδίδει, το μέγιστο, 400 μόρια (8 εξάμηνα Χ 50 μόρια).

Παραδείγματα:

Ας υπολογίσουμε σε ενδεικτικές περιπτώσεις τη συγκομιδή σας

Υποψήφιος με πτυχίο πανεπιστημίου: Βαθμός πτυχίου 7, εμπειρία 12 μήνες, μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης, άριστη γνώση Αγγλικών και καλή γνώση Γερμανικών.

Τα μόριά του έχουν ως εξής:

Βαθμός πτυχίου: 770 (7 Χ 110)
Εμπειρία: 84 (7 Χ 12)
Μεταπτυχιακό στο αντικείμενο: 200
Άριστη γνώση Αγγλικών :70
Καλή γνώση Γερμανικών: 30
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ – 1.154

Υποψήφιος με Απολυτήριου Λυκείου: Βαθμός απολυτηρίου 16, εμπειρία 24 μήνες, δίπλωμα ΟΕΕΚ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Τα μόριά του έχουν ως εξής:

Βαθμός απολυτηρίου 880 (8 Χ 110). Προσοχή: Ο βαθμός τίτλου σπουδών ΔΕ μετατρέπεται σε 10βαθμη κλίμακα για τον υπολογισμό των μορίων. Δηλαδή, κόβεται στη μέση, π.χ. Το 16 γίνεται 8.
Εμπειρία: 168 (24 Χ 7)
Δίπλωμα: ΟΕΕΚ 150
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών: 50
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ – 1.248

Υποψήφιος με Απολυτήριο Γυμνασίου: Αριθμός ανηλίκων τέκνων δύο, εμπειρία 32 μήνες, ηλικία 29, συμβασιούχος ΟΤΑ 8 μήνες

Τα μόριά του έχουν ως εξής:

Ανήλικα παιδιά: 200 (100 Χ 2)
Εμπειρία: 224 (32 Χ 7)
Ηλικία: 75
Ειδική εμπειρία: 136 (8 Χ17)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ – 635

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Κριτήρια Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ 150
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο 400
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικέιμενο 200
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 100
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Κριτήρια Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ 150
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο 400
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικέιμενο 200
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 100
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100


Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κριτήρια Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 110
Δίπλωμα ΟΕΕΚ ή δεύτερος τίτλος 150
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100


Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Κριτήρια Μόρια
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (καθένα από τα δύο πρώτα) 100
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (για καθένα από τα επόμενα) 200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 200
Χρόνος ανεργίας ανά εξάμηνο (έως 8 εξάμηνα) 50
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Ηλικία (έως και 24 ετών) 50
Ηλικία (άνω 24 έως και 30) 75
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad