Προσλήψεις στον Δήμο Δεσκάτης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Προσλήψεις στον Δήμο ΔεσκάτηςΟ Δήμαρχος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για το διάστημα από Ιανουάριο του 2018 έως 31/12/2018.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μέχρι 23-01-2018.


πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad