Ωρομίσθιο Προσωπικό στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Ωρομίσθιο Προσωπικό στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 01/17-01-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους κλάδους αγροτικής εκπαίδευσης, όπως: Μελισσοκομία, Αμπελουργία - Οινολογία, Δενδροκομία, Ελαιοκομία, Κηποτεχνία - Ανθοκομία, Βιολογικές Καλλιέργειες, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Φυτικά Καλλυντικά, Μελισσοθεραπεία – Φυτοθεραπεία, Διαχείριση Μικρών Αγροκτημάτων, Ξύλο & Ξύλινες Κατασκευές κ.τ.λ. Παράλληλα θα πραγματοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό προτίθεται (ανάλογα με τις ανάγκες) να προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον πίνακα Α. Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των σεμιναριακών μαθημάτων του ΙΓΕ καθώς και της περιβαλλοντικής του εκπαίδευσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες (συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων) που δε μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν ανάλογα.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
- Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
- Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
- Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
- Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.


Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
- Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ
- Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
- Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου
- Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
- Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ
- Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
- Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου
- Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα


Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.. στο τηλέφωνο 210-8011146.

http://diavgeia.gov.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad