Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης στο Ιδρυμα Μποδοσάκη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης στο Ιδρυμα Μποδοσάκη
Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη αναζητά υπάλληλο για την γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου διεύθυνσης του Ιδρύματος.


Λίγα λόγια για τη θέση

Φροντίδα για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου.

Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διαχείριση e-mails

Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

Αρχειοθέτηση εγγράφων

Διοργάνωση συναντήσεων

Σύνταξη επιστολών

Προετοιμασία – συντονισμό – παρακολούθηση προγράμματος προισταμένου/νης

Υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε διάφορες εκδηλώσεις

Ταξιδιωτικές κρατήσεις


Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

΄Αριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

΄Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Αποδεδειγμένη εμπειρία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση


Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες

Οργανωτικότητα

Προσαρμογή στους ρυθμούς που απαιτεί η εργασία

Σωστή διαχείριση του χρόνου και αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Εχεμύθεια

Ευγένεια, Σύνεση, Σοβαρότητα

Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες


Υποβολή υποψηφιοτήτων:


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa@bodossaki.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα : «Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» έως τις 26 Ιανουαρίου 2018.


Αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψήφιους στην τελική φάση αξιολόγησης. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφαση του δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

πηγή:e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad