72 άτομα Τακτικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

72 άτομα Τακτικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη


Καταληκτική Ημερομηνία 05/03/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad