6 άτομα στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

6 άτομα στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχιάτρους, και Ειδικούς Θεραπευτές με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2018-29/01/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad