42 Διανομείς με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

42 Διανομείς με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 42 ΔΕ Διανομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/01/2018-05/02/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 3353228, 210 3353487, 210 3353859, 210 3353698


Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad