Ερχονται 100 μόνιμες προσλήψεις στις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Ερχονται 100 μόνιμες προσλήψεις στις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε», αποφάσισε να εγκρίνει την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και να εγκρίνει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού παραγωγής ανά ειδικότητα, με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και τον Κανονισμό Οργάνωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και το καθημερινά εκτελούμενο έργο που διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)20Αορίστου
Χρόνου
Πλήρους
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)80Αορίστου
Χρόνου
Πλήρους
ΣΥΝΟΛΟ:100Αορίστου
Χρόνου
Πλήρους
Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ


πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad