Θέσεις εργασίας στην WWF Ελλάς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Θέσεις εργασίας στην WWF Ελλάς


Συνεργάτης επικοινωνίας για την ενέργεια

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη επικοινωνίας που θα εργαστεί με ενθουσιασμό για την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα. Ο/η συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει φαντασία και ικανότητες για να επικοινωνήσει τις θέσεις και τις δράσεις του τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της οργάνωσης, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε συγκεκριμένους φορείς, σε πολιτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Περιγραφή θέσης 

Ο/η συνεργάτης επικοινωνίας για την ενέργεια θα:

Συμμετέχει σε προγράμματα με στόχο την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη, τη στροφή του ενεργειακού μοντέλου στις καθαρές μορφές ενέργειας και την ομαλή και δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στη μεταλιγνιτική περίοδο.
Συμμετέχει στον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και κατάρτισης τοπικών και άλλων εμπλεκομένων φορέων (capacity building) του τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, σε συνεργασία με την ομάδα του τομέα, την υπόλοιπη ομάδα επικοινωνίας της οργάνωσης, εξωτερικούς συνεργάτες και εταίρους των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο τομέας.
Εκπροσωπεί την οργάνωση σε δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικτύου σε θέματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.
Υποστηρίζει και ενισχύει την παρουσία της οργάνωσης στα ΜΜΕ γύρω από ζητήματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.
Συμμετέχει στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής της οργάνωσης.
Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την επικοινωνία (Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτικής Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ, κλπ)
Τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατειών.
Εμπειρία στον σχεδιασμό και διεξαγωγή ψηφιακών εκστρατειών και  στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Εμπειρία στον σχεδιασμό της δομής και του περιεχομένου αλλά και διαχείρισης ιστοσελίδων.
Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο.
Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα του τομέα.
Ανεπτυγμένη ικανότητα διατύπωσης σκέψεων και επιχειρημάτων στον γραπτό λόγο.
Καλή γνώση ή ικανότητα γρήγορης εκμάθησης των βασικών πολιτικών και της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας σε περίπτωση επιλογής.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού (Photoshop, illustrator, κλπ)
 • Γνώση των νομοθετικών και ελεγκτικών λειτουργιών του ελληνικού κοινοβουλίου.
 • Γνώση λειτουργίας ευρωπαϊκών θεσμών
 • Προϋπηρεσία σε επικοινωνία θεμάτων ενέργειας και κλιματικής πολιτικής
 • Εμπειρία στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και media relations
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα.  Απαιτεί αρκετά –και συχνά πολυήμερα- ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών, και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση και –εάν απαιτείται- κάλυψη μέρους των εξόδων μετεγκατάστασης.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο hrenergycomm@wwf.gr μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά, και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.

Συνεργάτης πολιτικής για τον λιγνίτη

To WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη, με πάθος και προηγούμενη εμπειρία για την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα που θα στελεχώσει τoν τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της οργάνωσης.

Περιγραφή εργασίας 

Ο ρόλος περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε δράσεις με στόχο την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη, τη στροφή του ενεργειακού μοντέλου στις καθαρές μορφές ενέργειας και την ομαλή και δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Ο/Η  συνεργάτης θα συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής, και ευαισθητοποίησης ευρύτερου κοινού που διοργανώνει το WWF Ελλάς στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα, ο/η συνεργάτης μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, θα αναπτύσσει και θα προωθεί τις θέσεις της οργάνωσης γύρω από ζητήματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, θα αναλαμβάνει την επιστημονική τεκμηρίωσή τους, θα συντονίζει συγκεκριμένες δράσεις με εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και δράσεις κατάρτισης τοπικών και άλλων εμπλεκομένων φορέων (capacity building).

Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές με την ενέργεια και το περιβάλλον αντικείμενο (πολυτεχνικές σχολές, περιβαλλοντολογία, οικονομικά ενέργειας, πολιτικές επιστήμες, ευρωπαϊκές και διεθνείς σπουδές κλπ).
Πολύ καλή γνώση των πολιτικών και της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εκστρατειών πολιτικής.
Ικανότητα εκπροσώπησης του WWF Ελλάς σε συναντήσεις με φορείς, δημόσιες αρχές, βουλευτές, ευρωβουλευτές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, καθώς και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο.
Ικανότητα συγγραφής αναφορών και εκθέσεων προόδου με τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
Ανεπτυγμένη ικανότητα διατύπωσης σκέψεων και επιχειρημάτων στον γραπτό λόγο.
Ικανότητα στην έρευνα.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τουλάχιστον 1 έτους.
Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας σε περίπτωση επιλογής.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση της γερμανικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Χαρακτηριστικά θέσης
 • Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα.  Απαιτεί αρκετά –και συχνά πολυήμερα- ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Πέραν των τακτικών αποδοχών, και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση και –εάν απαιτείται- κάλυψη μέρους των εξόδων μετεγκατάστασης.


Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο hrenergypolicy@wwf.gr μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά, και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.

Υπεύθυνος θαλάσσιου προγράμματος

To WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη με πάθος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ικανότητες να ηγηθεί των προσπαθειών της οργάνωσης σε αυτό το αντικείμενο.

Το θαλάσσιο πρόγραμμα του WWF Ελλάς είναι μέρος μια ευρύτερης Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF και περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από δώδεκα διακριτά έργα και μία διεπιστημονική ομάδα 14 στελεχών.

Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, το WWF Ελλάς θα επενδύσει σημαντικούς πόρους και προσπάθεια για την ανάπτυξη λύσεων στα ζητήματα υπερεκμετάλλευσης των θαλασσών, την συμμετοχική διαχείριση, την υλοποίηση δράσεων προστασίας ειδών, την εφαρμογή πολιτικών θαλάσσιας χωροταξίας και δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών και την συμμετοχή του κοινού.Περιγραφή εργασίας 

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο/η Υπεύθυνος/η Θαλάσσιου Προγράμματος:

Εισηγείται και υλοποιεί την στρατηγική του θαλάσσιου προγράμματος του WWF Ελλάς, αναπτύσσοντας τα έργα και τις δράσεις που απαιτούνται,
Συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων μεσογειακής εμβέλειας,
Συμμετέχει στην υλοποίηση του παγκόσμιου προγράμματος του WWF για τους ωκεανούς,
Αναπτύσσει, οργανώνει και διαχειρίζεται συνεργασίες με οργανισμούς, υπηρεσίες και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις
Οργανώνει και διοικεί  τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του θαλάσσιου προγράμματος,
Εκπροσωπεί την οργάνωση σε σχετικούς χώρους και με ενδιαφερόμενα μέρη
Συμβάλλει στην διαμόρφωση και υλοποίηση της συνολικής παρέμβασης της οργάνωσης για την προστασία του ελληνικού και μεσογειακού φυσικού περιβάλλοντος.

Προφίλ υποψήφιου/ας

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει:

 • Να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό σε επιστημονικό αντικείμενο σχετικό με το θαλάσσιο περιβάλλον, και αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια στα ζητήματα διαχείρισης και προστασίας του.
 • Να έχει τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία, με τουλάχιστον πέντε χρόνια εργασίας σε εφαρμοσμένα αντικείμενα, ιδανικά στον τομέα της αλιείας.
 • Να έχει εμπειρία στην διαχείριση έργων και τον συντονισμό ομάδων και συνεργασιών.
 • Να έχει αποδεδειγμένες ικανότητες στην εκπροσώπηση, την ανάπτυξη δικτύων και την συμμετοχή σε διεργασίες διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης.
 • Να έχει εξαιρετικές ικανότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, τουλάχιστον στα ελληνικά και τα αγγλικά, και να διαθέτει δεξιότητες δημόσιου λόγου.
 • Να μπορεί να ταξιδεύει συχνά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και να διαχειρίζεται πολλαπλά μέσα εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας και εργασίας.
 • Να επιδεικνύει δέσμευση και πάθος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε πλαίσια ομάδων και υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ιδανικά, να έχει εργαστεί ή προσφέρει εθελοντικά στον χώρο των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και/ή να διαθέτει εξοικείωση με τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών.
Χαρακτηριστικά θέσης


Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα, με ευέλικτο ωράριο και δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Απαιτεί συχνές –και συχνά πολυήμερες- μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών, και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση και –εάν απαιτείται- κάλυψη μέρους των εξόδων μετεγκατάστασης.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλον το βιογραφικό τους και μία συνοδευτική επιστολή στο hrmarine@wwf.gr μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά, και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.

* Σημείωση: Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της αίτησής τους.

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad