ΑΣΕΠ: Tροποποίηση της Προκήρυξης 1Γ/2017 - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΑΣΕΠ: Tροποποίηση της Προκήρυξης 1Γ/2017


Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1Γ/2017 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40/1.12.2017 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως εξής:

Στη σελίδα 1061 του ανωτέρω ΦΕΚ, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ΄, ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ, το υπό στοιχείο.


Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων «Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός – αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος – κοστολόγηση. Γενικά περί ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.»
διορθώνεται στο ορθό:

Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων «Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός – αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος – κοστολόγηση. Γενικά περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.»

πηγή:e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad