Ηλεκτροτεχνίτης στη ΔΕΗ Καρδίτσας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ηλεκτροτεχνίτης στη ΔΕΗ Καρδίτσας


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα & Μεσοχώρας, που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, Τόπο Απασχόλησης, Ειδικότητα και διάρκεια Σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών & Υποσταθμών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας & Μεσοχώρας – ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Τ.Κ 43100 – Τ.Θ 123 απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ.κ. Α. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ και Ε. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ τηλέφωνο (24410 55010) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίωνΠληροφορίες: ΔΕΗ ΑΕ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας & Μεσοχώρας – ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αρμόδιοι Υπαλλήλοι: κ. Ε. ΣΩΤΗΡΛΗΣ τηλ.: 24410 55294, κα Α. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ & κα Ε. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ τηλ.: 24410 55010

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad