Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ   5008937   στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, που εδρεύει στο νομό Λαρίσης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΕ Ψυχολόγων

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad