Θέσεις εργασίας στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Θέσεις εργασίας στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου


Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος παροχής νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες/strategic litigation, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις δικηγόρων πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα (1) και τη Μυτιλήνη (1) καθώς και 2 θέσεις διερμηνέων αραβικής και φαρσί με έδρα τη Μυτιλήνη.

Η εργασία θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο 2018.

Α. Για τη θέση δικηγόρου

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Νομικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
Δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών (τουλάχιστον 1 έτος απασχόλησης σε προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες)
Άριστη γνώση και εξοικείωση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο
Ικανότητα εργασίας με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (θύματα βασανιστηρίων, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κ.α.)
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα του διοικητικού ή προσφυγικού δικαίου ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό πλαίσιο και εργασίας στο πεδίο (field work)
Διαπολιτισμική συνείδηση και ευαισθησία
Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
Γνώση γλώσσας ομιλούμενης από προσφυγικό πληθυσμό (π.χ. αραβική) ή άλλης ξένης γλώσσας (π.χ. γαλλικά)
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Διαθεσιμότητα μετακίνησης σε νησιά
Καθήκοντα – Υποχρεώσεις:

Παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης
Σύνταξη δικογράφων και όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικών της υπόθεσης
Ανάληψη υποθέσεων και νομική εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων
Παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και διαχείριση όλων των νομικών εγγράφων και διαδικασιών
Παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπου απαιτείται
Επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων ανεπίσημων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, κατά περίπτωση
Β. Για τη θέση διερμηνέα

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση της αραβικής ή φαρσί γλώσσας
Τουλάχιστον 2ετη εμπειρία στη διερμηνεία/μετάφραση
Για αλλοδαπούς, απαραίτητη η κατοχή έγκυρου τίτλου διαμονής και δικαιώματος εργασίας στην Ελλάδα
Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης και ανάληψη πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα:

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες, ιδίως πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Γνώση άλλης γλώσσας, όπως κουρδικών, σορανί, κα.
Καθήκοντα – Υποχρεώσεις:

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Αραβική ή Φαρσί στην Ελληνική και αντίστροφα
Μετάφραση εγγράφων εφόσον απαιτηθεί
Γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή
Τήρηση κώδικα δεοντολογίας
Διαθεσιμότητα για μετάβαση σε σημεία ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, εφόσον απαιτηθεί.
Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας και την εφαρμογή του προγράμματος.


Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν

Βιογραφικό Σημείωμα, και
Σύντομη Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
μέσω e-mail στο info@hlhr.gr έως την Παρασκευή 15/12/2017, με θέμα/τίτλο «Για την θέση δικηγόρου» ή «Για την θέση διερμηνέα», αντίστοιχα.

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad