Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ: Οριστικά αποτελέσματα ανά ΥΠΕ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ: Οριστικά αποτελέσματα ανά ΥΠΕ


ΤΟΜΥ: Δημοσιεύονται σταδιακά οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων.Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την προκήρυξη, έχουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των παρακάτω προσωρινών πινάκων.

Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Προσωρινού Πίνακα Προσληπτέων αποστέλλεται ταχυδρομικά (συστημένη αποστολή) ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια εκτύπωση της τελικής εξατομικευμένης φόρμας ένστασης, όπως αυτή θα προκύψει από το σύστημα. Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα. Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης αποστολής ή από τον αριθμό Πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (Υγειονομική Περιφέρεια) και την ένδειξη "Ένσταση για ΤΟΜΥ- Κωδικός θέσης: …..".

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας (www.tomy.moh.gov.gr) πατώντας στο πεδίο «υποβολή αίτησης» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Τaxisnet. Κατόπιν, πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ένσταση» στα αριστερά της οθόνης.

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

Η διαδικασία ενστάσεων ξεκινάει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.
 
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων: 

238, 239, 240 (Τρίτο στάδιο - ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας) 
236, 336, 436, 536, 636, 736, 237, 337, 437, 537, 637, 737 (Πρώτο στάδιο) 

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερο στάδιο) για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων: 

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440,538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740 

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων: 

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440, 538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740 
 
Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ
 
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων: 

251, 351, 451, 551, 651, 751 
 
Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ
 
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων: 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,552, 
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 960 

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων: 

261, 361, 461, 561, 661, 761,262, 362, 462, 562, 662, 762,263, 363, 463, 563, 663, 763,264, 364, 464, 564, 664, 764,265, 365, 465, 565, 665, 765, 
266, 366, 466, 566, 666, 766,267, 367, 467, 567, 667, 767,269, 369, 469, 569, 669, 769,270, 370, 470, 570, 670, 770,271, 371, 471, 571, 671, 771, 
272, 372, 472, 572, 672, 772,273, 373, 473, 573, 673, 773,275, 375, 475, 575, 675, 775,277, 377, 477, 577, 677, 777 
 
Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ
 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων: 

278, 279, 280, 281, 282, 285,378, 379, 380, 381, 382, 385,478, 479, 480, 481, 482, 485 
578, 579, 580, 581, 582, 585, 678, 679, 680, 681, 682, 685,778, 779, 780, 781, 782, 785 

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ
πηγή: dikaiologitika.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad