5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κοζάνης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κοζάνης


Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ) 8 μήνες 1 
 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (με Μερική Απασχόληση/4 ώρες ημερησίως) 8 μήνες 1 
 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (με Μερική Απασχόληση/4 ώρες ημερησίως) 8 μήνες 1 


ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 μήνες 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad