3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλης


Ο Δήμος Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 252/2017 απόφαση του Δ.Σ και με την αρ. πρωτ.:3367/212963/30-11-2017 έγκρισης νομιμότητας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή) 
1 ΔΕ Οδηγών [(φορτηγών) Γ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πύλης (Δ/νση: Ηρώων 1940-1, ) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad