Τροποποίηση προκηρύξεων για 212 προσλήψεις ΟΒΑ στο Γενικό Επιτελείο Στρατού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Τροποποίηση προκηρύξεων για 212 προσλήψεις ΟΒΑ στο Γενικό Επιτελείο Στρατού
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού τροποποιεί τις δύο προκηρύξεις για προσλήψεις  Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων και τις προσλήψεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ο-Σ (πλην Ε∆) αντίστοιχα ως εξής:

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων:

Για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, τροποποιούµε την παράγραφο 1 του (ζ) σχετικού ως προς τον αριθµό των προκηρυσσοµένων θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάµεων από ενενήντα µία (91) σεενενήντα δύο (92), γιακάλυψη κενών θέσεων που δηµιουργήθηκαν µετά την έκδοσή του.

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης Ο-Σ (πλην Ε∆):

Για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, τροποποιούµε την παράγραφο 1 του (ζ) σχετικού ως προς τον αριθµό των προκηρυσσοµένων θέ- σεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων-Σωµάτων από εκατόν δεκαεννέα (119) σε εκατόν είκοσι (120), για κάλυψη κενών θέσεων που δηµιουργήθηκαν µετά την έκδοσή του.

Χειριστής θέµατος: Τχης (ΝΟΜ) Αλέξανδρος Σόλιας, Τµχης 2ου Τµήµατος. τηλ.:2106553265-2106552487.

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad