Υπάλληλος Γραφείου σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Υπάλληλος Γραφείου σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ζητάει:
- Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. για τµήµα διαχείρισης κληρονοµιών / δωρεών / μεταβίβασης ακινήτων
- Απαραίτητη εµπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίµηση προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο ή σε συµβολαιογραφείο
- Γνώσεις σε φορολογικές και πολεοδοµικές διατάξεις
- Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας – σύνταξη επιστολών
- Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) – σύνταξη επιστολών
- Άριστη γνώση χειρισµού εφαρµογών Η/Υ (Ms Office)
- Ευελιξία, αντίληψη, προσαρµοστικότητα και οµαδικότητα

"Περισσότερες Πληροφορίες" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad