Δικαιολογητικά-Έναρξη και Διάρκεια της Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Δικαιολογητικά-Έναρξη και Διάρκεια της Παροχής Ιατροφαρμακευτικής ΠερίθαλψηςΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές έχουν τα πρόσωπα που πληρούν
τις εξής προϋποθέσεις:


α) δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε
είδος του ΙΚΑ, δηλαδή, δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος (π.χ νέος άνεργος, ο
οποίος έχει γεννηθεί την 3/6/70, συμπληρώνει το 29ο έτος την 3/6/99).

β) έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δίμηνο,
αμέσως προηγούμενα της υποβολής της αίτησης τους για υπαγωγή στην ασφάλιση
του ΙΚΑ, και κατέχουν κάρτα ανεργίας, ανανεούμενη ανά μήνα.
Θα πρέπει, δηλαδή, το δίμηνο ανεργίας να συμπληρώνεται τον αμέσως προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα (π.χ. νέος που εγγράφηκε ως άνεργος στον ΟΑΕΔ την 15/11/98 και ανανέωσε την εγγραφή του την 15/12/98, συμπληρώνει, επομένως, το δίμηνο την 15/1/99, πρέπει να υποβάλει αίτηση εντός του μηνός Φεβρουαρίου (1-28), εκτός αν συνεχίσει να είναι άνεργος , οπότε με νέα βεβαίωση του ΟΑΕΔ θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και πέραν του Φεβρουαρίου. Εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις όσοι ασφαλίζονται: α)από ίδιο δικαίωμα β)ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1539/85 , και

γ)όσοι σπουδάζουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση, καθορίσθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής: α) αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου β) βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του επί ένα συνεχές δίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ , κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98. Σημειώνουμε, ότι η έρευνα και η βεβαίωση για την πλήρωση της προϋπόθεσης της ανεργίας ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ, το δε ΙΚΑ δεν υπεισέρχεται στον έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της βεβαίωσης του ΟΑΕΔ.
Στο υπ'αριθμ. Α30/472/5.1.99 έγγραφο μας, με το οποίο σας γνωστοποιήσαμε τις σχετικές διατάξεις προκειμένου να δέχεστε αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αναφέρουμε ότι, για λόγους απλούστευσης διαδικασίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, συμφωνήθηκε να υποβάλλεται αντί βεβαίωσης φωτοαντίγραφο του δελτίου ανεργίας επικυρωμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Τελικώς, όμως, ο ΟΑΕΔ δέχθηκε να χορηγεί τις βεβαιώσεις, που ορίζονται από την υπουργική απόφαση. Επειδή, είναι πιθανό κάποιοι ενδιαφερόμενοι (ελάχιστες περιπτώσεις) να έχουν ήδη προμηθευτεί φωτοαντίγραφα δελτίου ανεργίας επικυρωμένα, σύμφωνα με την αρχική θέση του ΟΑΕΔ , θα πρέπει να γίνονται δεκτά και να μην ζητείται η βεβαίωση. γ)υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι ανασφάλιστος, δεν σπουδάζει και ότι μόλις αναλάβει εργασία ή ασφαλιστεί με οποιοδήποτε τρόπο στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ ή άλλου Οργανισμού (π.χ. ως μέλος οικογενείας), θα το δηλώσει στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τουΠερισσότερα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0