Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ινστιτούτο Εφ/νων Βιοεπιστημών. 

Το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), προκηρύσσει: Μία (1) θέση Ερευνητή Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Ανοσοβιολογία και Γενετική του Ανθρώπου με έμφαση στη μελέτη του καρκίνου». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ στην κατωτέρω διεύθυνση:

 ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης 57001
 Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΙΝΕΒ , κα Κοπάνη Φωτεινή. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η 13 - 12 - 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad