Πρόσληψη εργάτη στο Δήμο Δέλτα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Πρόσληψη εργάτη στο Δήμο Δέλτα


Ο Δήμος Δέλτα ανακοινώνει την επιθυμία του Δήμου Δέλτα να καλύψει με εσωτερική μετάταξη την κάτωθι κενή θέση:

1 Εργατών Γενικών καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν, καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad