Θέσεις για γιατρούς στη ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου (Νησιά Αιγαίου) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Θέσεις για γιατρούς στη ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου (Νησιά Αιγαίου)


Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990. Είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία).

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

Προστασία και προαγωγή της υγείας των κατοίκων των νησιών.
Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας.
Εκτίμηση και αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού, αναγνώριση και παραπομπή των περιστατικών που χρήζουν δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
Συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου σε φάρμακα και αναλώσιμα.
Διασυνδετική εργασία με δημόσιες υπηρεσίες υγείας και συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο ιατρικών υπηρεσιών.
Συνεχής ενημέρωση του συντονιστή του σχεδίου και της γενικής διεύθυνσης της οργάνωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιατρικού τμήματος του σχεδίου.
Επισκέψεις και ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στα δορυφορικά νησιά.
Πραγματοποίηση ετήσιων ιατρικών εξετάσεων στους μόνιμους κατοίκους που το επιθυμούν.
Απαραίτητα προσόντα:

Τίτλος σπουδών ιατρικής.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Κάτοχοι ειδικότητας παθολογίας και γενικής ιατρικής (θα προτιμηθούν).
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Άριστες δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο της ομάδας.


Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail (fotini.aggelidou@mdmgreece.gr) βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Ιατρικού Προσωπικού», έως και την 01/12/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad