Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων (Ειδικότητες) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων (Ειδικότητες)


Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ένταξη φορέων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, όπως αυτή έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει με την ένταξη επιπλέον τμημάτων του 20ου Παιδικού Σταθμού της 110 ΠΜ, έπειτα από την επέκταση των τμημάτων του.

Για την λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων του παιδικού σταθμού καθώς και του παιδικού σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Τμήμα ΕιδικήςΑγωγής) και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των ενιαίων κεντρικώνμαγειρείων η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για διανομή του φαγητού προς τους παιδικούς σταθμούς, απαιτείται η αντίστοιχη στελέχωση.

Σύμφωνα με την εισήγηση η οποία θα περάσει σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνουν συνολικά 9 προσλήψεις στις εξής ειδικότητες:






Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή των συμβάσεων έως την 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.


Πηγή: larissanet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad